ISZMAEL - TWÓJ BRAT

Pojawiają się liczne pytania o nasz stosunek do.. no właśnie, do czego? Do ogólnie pojętej sprawy palestyńskiej? Idei jednego, dwu, trzech, czterech państw w tym regionie? Proszę zrozumieć, Neturei Karta nie jest jedną, scentralizowaną, zamordystyczną partią o sztywno ustalonej linii politycznej. Nawet to, co tutaj piszę, proszę nie traktować jako oficjalnego stanowiska NK-Polska. To jedynie moja opinia i co najwyżej osób podobnie myślących.
Jesteśmy zdecydowanie przeciwni idei żydowskiego państwa na Ziemi Świętej zanim Haszem nie zbawi całej ludzkości i, jak to zapowiedział przez proroków nie "odmieni oblicza świata". Jakiekolwiek żydowskie państwo tworzone w tym regionie przed przyjściem Moszijach Cidkejnu jest wbrew woli Wszechmocnego, niesie sobą wojnę, zniszczenie, nienawiść i niesprawiedliwość.
Jesteśmy przeciwni żydowskiemu nacjonalizmowi. Naszą ojczyzną jest Tora. A naszym jedynym wojskiem i bronią - micwos. Syjoniści zwykli nazywać żydów anty-syjonistów, "żydami nienawidzącymi samych siebie". Czy Polak przeciwstawiający się polskiemu nacjonalizmowi nienawidzi polskości? Jeśli nacjonalizm jest istotą polskości - faktycznie. Lecz nacjonalizm nie jest istotą i fundamentem żadnego normalnego narodu. Żydowski nacjonalizm, czy też nacjonalizm religijny nie jest istotą ani żydowskości, ani judaizmu. Jest wrzodem na duszy narodu, objawem choroby, którą ufamy, uda nam się kiedyś przezwyciężyć i wyleczyć jej skutki.
Nasz brak poparcia dla żydowskiego nacjonalizmu, oznacza również brak poparcia dla innych ekstremistycznych nacjonalizmów i terroryzmu.
Państwo syjonistyczne nie jest państwem sprawiedliwym. Tam zabija się ludzi. W imię, czego? W imię idei "państwa", "jedności", "bezpieczeństwa", w imię idei "powrotu do ziemi ojców"? Chyba żadna religia nie wytworzyła tak pokracznej i prymitywnej eschatologii jak żydowscy liderzy /by nie użyć określenia rabini/ nacjonalistyczno - religijni.
Nie jesteśmy politykami, dlatego też wypada nam się powstrzymać od proponowania następnego "złotego środka" rozwiązania problemu, który na tych terenach narasta od przeszło pięćdziesięciu lat.
Czekamy na świat, w którym żadna żydowska wdowa, żadna muzułmańska wdowa nie będzie wznosić swoich łez do Wszechmocnego. Czekamy na czas, kiedy naprawdę wspólnie rozwiążemy wszystkie problemy.

Informacje na temat sytuacji narodu palestyńskiego w syjonistycznym państwie można znaleźć na stronie http://viva.palestyna.pl . Na stronie; http://viva.palestyna.pl/sprawiedliwi/ , wiele informacji na temat żydowskich organizacji i akcji anty-syjonistycznych.
Salam. Szulem!

וועבמייסטער