Kelman Kalonimus Szapiro - Admor zck'l:
"Nie tylko w czasach, kiedy sprawy idą dobrze, powinniśmy iśc bożymi ścieżkami wyżej i wyżej. Nawet w nieszczęściu i ciemności powinniśmy to robic. Kiedy człowiekowi dobrze się wiedzie, łatwiej jest służyc Bogu z radością, miłością i zapałem. Kiedy jednakże on jest (...) w kłopotach, musi zrobic pożytek z tej sytuacji, służąc Bogu ze złamanym sercem i z przepełnioną smutkiem duszą. "
(20 stycznia 1940)
Bóg odczuwa cierpienie wszystkich stworzeń (...) Bóg cierpi więcej niż jakikolwiek człowiek. Ponieważ Bóg jest nieskończony, Jego ból, spowodowany cierpieniem Jego stworzeń, jest nieskończony, żaden poszczególny człowiek nie może znieśc ani pojąc bólu Boga (...). Gdyby świat podzielił całe cierpienie Boga, to by nie mógł go wytrzymac. Gdyby stworzenie Boże usłyszało dźwięk Bożego płaczu, to cały świat by się rozpadł (14 lutego, 1942)
"Płacz człowieka, gdy ten płacze sam, samotny, może go załamac i powalic, tak, że stanie się niezdolny do czegokolwiek. Ale płacz, gdy człowiek płacze razem z Bogiem - wzmacnia go (...) i człowiek znajduje w nim siły, aby rozważac słowa Boże, odmawiac modlitwy i wypełniac Boże przykazania" (14 marca 1942)

Płacz rodzi też nienawiść.