List otwarty
Salam Aleikum
Sholom Aleichem
Do wszystkich naszych przyjaciół i znajomych:

Niedawno syjoniści powzięli nową taktykę w swojej wojnie przeciwko judaizmowi i fałszowaniu nauki Tory. Skłoniło nas to do napisania niniejszego listu.
W ostatnim czasie są rozsyłane listy sygnowane nazwą naszej organizacji „Neturei Karta” i opatrzone moim nazwiskiem „Rabin Yisroel Dovid Weiss”. Listy są rozsyłane do naszych przyjaciół i ich organizacji. Listy te zawierają kłamliwe informacje, jakoby nasza organizacja zmieniła swój stosunek do świętej Tory.
Zapewniamy, że z Bożą pomocą pozostajemy wierni Torze i modlimy się do Boga by zawsze być wiernymi i lojalnymi w stosunku do nauki Tory. Nigdy nie uznamy państwa Izrael. Zawsze będziemy stać w opozycji do idei syjonizmu, państwa Izrael i jego agend.
Jeśli dostaniecie jakieś podejrzane listy sygnowane przez Neturei Karta z moim podpisem, – proszę, nie wierzcie ich treści, skontaktujcie się od razu z nami.

Z góry dziękuję
Rabin Yisroel Dovid Weiss
22 2005 Maja.Visit our web site at

Neturei Karta USA
www.nkusa.org


A message from Neturei Karta:

Please DO NOT REPLY to this email address.
Replies and inquiries should be sent to:   info@nkusa.org


Please forward this message to your friends.

NOTE:
If you are presently receiving mail from us in HTML format and would like to receive your mail as plain text, please visit the link below and enter your email address:

http://www.nkusa.org/receivePlainText.cfm


You are receiving this message because you are registered at the Neturei Karta USA website.  To remove yourself from our membership list, just click this link and enter your email address to process your removal request or cut and paste this address into your browser:

http://www.nkusa.org/unsubscribe.cfm