57 lat syjonistycznego rezimu
Niewielki skrót pięćdziesięciosiedmiolecia "żydowskiego raju". Zdjęcia ukazują wyłącznie syjonistyczną przemoc wobec żydów. Syjonistycznych przestępstw dokonywanych na muzułmanach i działaczach organizacji pokojowych postanowiliśmy nie publikować.
Są zbyt makabryczne.